top of page

UMOWA ROK SZKOLNY 2023/24

Dobrze wypełniona umowa?

Przeczytaj!

 1. Na każde zajęcia, na które uczęszcza dziecko należy wypełnić, podpisać i wysłać osobną umowę. 

 2. Poniżej wypełnione dane są niezbędne w celu podpisania umowy. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych spowoduje unieważnienie umowy i obowiązek ponownego jej podpisania.

 3. Wybranie złej grupy/klasy zajęciowej spowoduje unieważnienie umowy i obowiązek ponownego jej uzupełnienia i podpisania.

 4. Wasze dane będą przetwarzane zgodnie z polityką RODO. Podane dane są niezbędne do realizowania warunków umowy. NIE BĘDĄ wykorzystane w żaden inny niż podany powyżej sposób.
  NIE ZOSTANĄ przekazane/sprzedane podmiotom zewnętrznym. 

 5. Podanie numeru PESEL Rodzica/Prawnego Opiekuna jest niezbędne do zawarcia umowy. Jest to jedyny dla Placówki Ekoland sposób identyfikacji Rodzica/Prawnego Opiekuna np. w przypadku dochodzenia przez Ekoland należności finansowych.

 6. Podanie numeru PESEL Dziecka jest wymagane ponieważ Ekoland posiada wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. 

 7. Wyrażenie zgody tzw. "marketingowej"  jest dobrowolne. Niezależnie od jej zaznaczenia wiadomości sms i/lub email związane z realizacją usługi będą do Państwa wysyłane.

 8. Wyrażenie zgody tzw. "wykorzystania wizerunku"  jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału dziecka w spektaklu końcoworocznym. 

 9. Pamiętaj, że masz 14 dni (od daty podpisania umowy), na odstąpienie od umowy o świadczenie usług zawartej przez Internet. Jeżeli chcesz skorzystać z tego prawa zrób to pisemnie na adres biuro@ekoland.edu.pl.

 10. Pozostałe warunki współpracy opisane są w umowie o świadczenie usług (w tym czas trwania umowy oraz warunki jej rozwiązania).  

 11. Hasło do otwarcia statutu Placówki: milioner.

Umowa rok szkolny 2023/24

Wpisz adres i zaakceptuj z listy.  Nie używaj skrótów typu ul./os./nr itp.

Jeżeli nie znalazłeś adresu z listy wpisz go ręcznie a powyżej wybierz Polska.

Wybierz na jakie zajęcia uczęszcza Dziecko

Dziękujemy za podpisanie umowy! Na podany adres mailowy wysłaliśmy wiadomość ;) (sprawdź folder SPAM oraz reklamy)

bottom of page