top of page

Informacje dla Rodziców/Opiekunów 
(info dostępne będzie przed samymi spektaklami)

próby przed spektaklem  30 maja oraz 7 i 12 czerwca
rozpoczynamy najwcześniej od 9:00

próby przed spektaklem 13 czerwca
rozpoczynamy najwcześniej od 12:00
270754af-72ef-4ca3-ae60-b059e8650d6f.jpg

CZWARTEK

270754af-72ef-4ca3-ae60-b059e8650d6f.jpg

PIĄTEK

270754af-72ef-4ca3-ae60-b059e8650d6f.jpg

ŚRODA

270754af-72ef-4ca3-ae60-b059e8650d6f.jpg

CZWARTEK

bottom of page