top of page

Informacje n.t. obozów letnich 2020

w  związku z zagrożeniami koronawirusem

 

W odpowiedzi na Wasze pytanie przedstawiamy co następuje.

Na dzień 20.03.2020r. MEN utrzymuje stanowisko o realizacji roku szkolnego wg wcześniej przyjętego harmonogramu. Zaprzeczył o planach przesunięcia roku szkolnego, wydłużenia go i skrócenia wakacji. Dlatego na ten moment NPOW EKOLAND przyjmuje stanowisko o realizacji obozów letnich Eko Summer Camp 2020 a wychodząc naprzeciw rodzicom i opiekunom przedłuża okres wpłaty zaliczki do 25 kwietnia 2020r. 

W sytuacji gdy MEN podejmie decyzję o wstrzymaniu możliwość organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży lub przesunie trwanie roku szkolnego uniemożliwiające przeprowadzenie I turnusu (dotyczy tylko I turnusu) NPOW EKOLAND w porozumieniu z rodzicami i opiekunami zwróci należne zaliczki za obóz lub przesunie wpłatę zaliczki na obóz zimowy Eko Winter Camp 2021 (wg preferencji rodzica/ opiekuna).

Zwrot zaliczki będzie możliwy tylko i wyłącznie w sytuacjach podanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym regulaminem i dotychczasowymi ustaleniami zaliczka w innych sytuacjach jest bezzwrotna. 

 ​

bottom of page