top of page

Regulamin rezerwacji biletów

Serdecznie witamy na elektronicznej platformie do rezerwacji biletów na spektakl

pt: "New EKO Times – poszukiwania Szczurowskiego".

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i zakupu biletów.

Rezerwacja dotyczy spektaklu w dniu

(data zależna od wybranego dnia) 2024r. o godzinie 19:00
w Teatrze Ludowym.

Cena biletu wynosi 65 zł

Sprzedaż biletów prowadzi Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza EKOLAND (nr RSPO 132561) prowadzona przez Marię Staniszewską (CRDiM EKOLAND Maria Staniszewska)
ul. A9/2, 32-086 Węgrzce, NIP: 6772297629 REGON 365788726 zwana dalej Ekoland.
1. Rodzaje rezerwacji/sprzedaży biletów

SPRZEDAŻ LIMITOWANA – pierwszy etap sprzedaży mający na celu zagwarantowanie równych szans zakupu biletów.

Możliwość zakupu wyłącznie DWÓCH biletów na dziecko występujące danego dnia w Teatrze.
 

SPRZEDAŻ OPEN – drugi etap sprzedaży dla zainteresowanych większą ilością biletów (bez jakichkolwiek ograniczeń).

Przychód ze sprzedaży biletów przeznaczony jest na wynajem teatru, obsługi teatru i sceny, scenografii oraz wszystkich kosztów niezbędnych do produkcji spektakli pt.: "New EKO Times – poszukiwania Szczurowskiego”.

2. Terminy rezerwacji/sprzedaży biletów

SPRZEDAŻ LIMITOWANA - biletów na dzień spektaklu:

  • 30.05 (czwartek) - rozpocznie się 09.05 (czwartek) o godzinie 21:01

  • 07.06 (piątek) - rozpocznie się 10.05 (piątek) o godzinie 21:01

  • 12.06 (środa) - rozpocznie się 11.05 (sobota) o godzinie 21:01

  • 13.06 (czwartek) - rozpocznie się 12.05 (niedziela) o godzinie 21:01

Sprzedaż limitowana zakończy się dla wszystkich dni spektaklu na raz 17.05 (piątek) o godzinie 21:00.
 

PRZERWA TECHNICZNA:

Od 17 maja 2024r. (piątek) od godziny 21:01 do 20 maja 2024r. (poniedziałek) do godziny 20:59.
 

SPRZEDAŻ OPEN - biletów na dzień spektaklu:

  • 30.05 (czwartek) - rozpocznie się 20.05 (poniedziałek) o godzinie 21:01

  • 07.06 (piątek) - rozpocznie się 21.05 (wtorek) o godzinie 21:01

  • 12.06 (środa) - rozpocznie się 22.05 (środa) o godzinie 21:01

  • 13.06 (czwartek) - rozpocznie się 23.05 (czwartek) o godzinie 21:01

Sprzedaż open prowadzona będzie do wyczerpania biletów.

3. Forma płatności oraz termin aktywnej rezerwacji

Rezerwację należy opłacić natychmiast (do pięciu minut) po przekierowaniu na stronę płatności Tpay. Brak dokonania płatności w w.w. czasie spowoduje NATYCHMIASTOWE usunięcie rezerwacji. Opłacona rezerwacja po tym terminie, będzie nieważna a pieniądze zostaną zwrócone.

Płatność za pomocą serwisu Tpay jest jedyną możliwością dokonania płatności za rezerwację.

 

4. Rodzaje i ceny biletów

MIEJSCE NUMEROWANE SIEDZĄCE – 65 zł.
Prowizja Tpay 3zł od całej transakcji w sprzedaży limitowanej oraz 5zł od całej transakcji w sprzedaży open.

W sprzedaży limitowanej na każdego Wychowanka Placówki (dziecko) na każdy dzień spektaklu przypadają maksymalnie 2 bilety.

Przykład nr 1: jeżeli w spektaklu występuje dwójka dzieci (rodzeństwo) można zakupić 4 bilety (należy dokonać dwóch rezerwacji po 2 bilety każda z dwóch różnych adresów mailowych).
 

Przykład nr 2: Jeżeli w dwóch dniach spektakli występuje rodzeństwo, np. dwójka dzieci (dwójka w jeden dzień i dwójka w drugi dzień) to można zakupić 4 bilety na jeden dzień i 4 na drugi. 
Nie można "kumulować" biletów na jeden dzień spektaklu. 

 

Podczas rezerwacji biletów należy podać imię i nazwisko Wychowanka Placówki (dziecka)  - podanie błędnych danych (np. fikcyjnego Wychowanka lub drugi raz tego samego Wychowanka)  spowoduje anulowanie rezerwacji!  


Dzieci powyżej trzeciego roku życia muszą posiadać bilet.
Osoby/ dzieci nieposiadające biletu nie zostaną wpuszczone na salę.

Artyści występujący danego dnia spektaklu (Wychowankowie uczęszczający na zajęcia w Placówce Ekoland, którzy danego dnia występują na scenie) zwolnieni są z posiadania biletu.


DOSTAWKA OPIEKUNA: wyłącznie Rodzice/Opiekunowie dzieci należących do grupy "Zespół Ekoland" oraz "Zespół Ekolnad Junior" mogą zarezerwować darmową "dostawkę opiekuna" - miejsce siedzące nienumerowane (1 dostawka na dziecko z zespołu na dzień). Rezerwacji można dokonać wyłącznie na adres mailowy biuro@ekoland.edu.pl do 12 maja (niedziela). Bilet w formie elektronicznej zostanie wysłany najpóźniej 3 dni przed danym spektaklem.

5. Bilety

Otrzymany email potwierdzający opłaconą rezerwację jest biletem wstępu na wybrany spektakl. Przy kontroli biletów należy podać kod QR znajdujący się na elektronicznym bilecie. UWAGA: każdy bilet po kontroli staje się nieaktywny i nie może zostać użyty przez inną osobę - weryfikacja wprowadzona jest w celu uniknięcia przesyłania sobie biletów i oszukiwania podczas kontroli biletów.

6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów za pośrednictwem Elektronicznej Platformy należy składać w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres mailowy bilety@szczurowski.edu.pl. W reklamacji powinno wskazać się, czego dotyczy reklamacja. Ekoland nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy zakup, w szczególności z uwagi na podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych. Odpowiedzi na pytania i reklamacje udzielane są przez Ekoland za pomocą poczty elektronicznej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin udzielania odpowiedzi może zostać przedłużony do maksymalnie 30 dni z podaniem przyczyny opóźnienia.

7. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług związanych z rozrywką, sportem lub kulturą zdarzenia, jeżeli umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi.

8. Informacje inne

Bilety będą sprawdzane przed wejściem na widownię przez kontrolera biletów od około 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu do końca spektaklu.

Ilość miejsc jest ograniczona. Brak możliwości zakupu biletów w Teatrze.

W przypadku potrzeby zmiany rezerwacji bądź jej anulowania prosimy o kontakt WYŁĄCZNIE mailowy na adres bilety@szczurowski.edu.pl.

9. Wymagania sprzętowe

Ekoland dokłada starań, aby korzystanie z Elektronicznej Platformy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy Elektronicznej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma Elektroniczna jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

bottom of page