top of page

ZAPISY ROK SZKOLNY 2024/25

Dobrze wypełniony formularz?

Przeczytaj regulamin!

 1. Na każde dziecko wypełnij osobny formularz. 

 2. Jeżeli chcesz zapisać dziecko na więcej niż jedne zajęcia, zaznacz kilka opcji w jednym formularzu.

 3. Podaj poprawny numer telefonu i adres email abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

 4. Z powodu ograniczonej liczby miejsc nowi wychowankowie mogą zapisać się na JEDNE zajęcia. W przypadku chęci uczestnictwa w większej ilości zajęć prosimy o zapisanie tego w rubryce "uwagi" - prośba ta będzie rozpatrywana indywidualnie. 

 5. Podaj poprawny rocznik urodzenia dziecka. Dzięki temu będziemy mogli w odpowiedni sposób podzielić dzieci na grupy i klasy,

 6. Jeżeli masz pytania, uwagi lub swoje spostrzeżenia, umieść je w rubryce "uwagi".

 7. Zapisz wszystkie informacje w poniższym  formularzu. W sprawie zapisów postaraj się nie wysyłać dodatkowych emaili lub smsów. Jeżeli z Twojej strony konieczny będzie dodatkowy kontakt, pamiętaj aby użyć tego samego nazwiska co w formularzu i najlepiej tego samego adresu email. 

 8. Skontaktujemy się z Tobą na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jeżeli nie otrzymasz od nas smsa prosimy o bezpośredni kontakt pod nr tel.: 503-473-555. Prawdopodobnie poprzez podanie błędnego numeru telefonu nie mamy możliwości skontaktowania się z Tobą. 

 9. Każdy podopieczny Placówki, kontynuujący zajęcia, zobowiązany jest opłacić wpisowe w wysokości 50zł na poczet czynności związanych z rekrutacją do 31.07.2024r. lub niezwłocznie po wypełnieniu formularza jeżeli formularz został wypełniony później niż 31.07.2024r. Wpisowe jest jednorazową bezzwrotną opłatą niezależną od czesnego. Brak wpłaty wpisowego zgodnie z pkt. 9. powoduje skreślenie z listy wychowanków. Nr konta: ING BANK ŚLĄSKI (Niepubliczna Placówka Oświatowo - Wychowawcza EKOLAND) 60 1050 1445 1000 0092 3355 6035, tyt. przelewu "wpisowe rok szkolny 2024/25".

 10. Nowi wychowankowie zobowiązani są do opłaty wpisowego w wysokości 100 na poczet czynności związanych z rekrutacją do 30.09.2024r. lub w momencie podjęcia decyzji o uczestniczeniu w zajęciach i/lub podpisaniu umowy. Dzieci, które po pierwszych zajęciach nie podejmą nauki w Placówce Ekoland, nie ponoszą kosztów związanych z w.w. opłatą. Dane do przelewu j.w..

 11. Liczba miejsc w grupach/klasach jest ograniczona i rygorystycznie przestrzegana, dlatego nie ma możliwości dopisania dziecka do grupy ponad planowaną liczbę osób. Liczba dzieci w grupach zależna jest od wielu czynników np. od sali, na której będą odbywały się zajęcia czy od temperamentu uczestników zajęć.

 12. Pierwszeństwo w rekrutacji mają wychowankowie kontynuujący naukę, których Opiekunowie prześlą formularz zgłoszeniowy do 31.07.2024r. Po tym terminie każde zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpłynięcia bez gwarancji przyjęcia do grup/klas wychowanków kontynuujących naukę przed zgłoszeniem nowych wychowanków. 

 13. Do zespołów tanecznych Ekoland, Ekoland Junior oraz Ekoland Baby mogą aplikować wyłącznie wychowankowie z rocznym stażem nauki w Placówce z klas baletowych. Dyrekcja po otrzymaniu zgłoszenia oraz filmów rekrutacyjnych (filmy dotyczą nowych Adeptów) decyduje o przyjęciu do zespołu. Tylko Dyrekcja może zaproponować przynależność do zespołów z innych grup zajęciowych. 

 14. W związku z obecną sytuacją ekonomiczną rynku oraz dynamicznie wzrastającymi kosztami stałymi i niepodniesieniem przez Placówkę cen zajęć w trakcie roku szkolnego 2023/24, ceny od września 2024r. będą wyższe, podane w cenniku 2024/25 najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

 15. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka w poczet Wychowanków Placówki. O przyjęciu decyduje m.in. kolejność zgłoszeń, liczba uczestników w grupie/klasie, rocznik dziecka, Dyrekcja. Wychowankowie Placówki kontynuujący naukę z roku szkolnego 2023/24 oraz ich rodzeństwo przyjmowane są w pierwszej kolejności. 

 16. Znam statut Placówki (hasło do dokumentu to co wszędzie ;) oraz akceptuję regulamin zajęć. Rodziców/Opiekunów nowych wychowanków prosimy o kontakt w sprawie otrzymania hasła. 

 17. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Administratorem danych osobowych jest NPOW EKOLAND.
   

UWAGA: Jeżeli poprawnie wypełniłeś formularz na stronie, pod przyciskiem "Prześlij", pojawi się komunikat "Dziękujemy za zgłoszenie" a na skrzynce mailowej dostaniesz ekolandową wiadomość. Sprawdź folder spam i reklamy. Gdy jesteś pewny, że nie otrzymałeś potwierdzenia zgłoszenia skontaktuj się mailowo z placówką ;)

Formularz zapisu na rok szkolny 2024/25
Wybierz ineresujące Was zajęcia (przeczytaj wszystkie możliwści wyboru):

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page