Opiekunowie i Dzieci podlegają ochronie jaką określa art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Maria Staniszewska prowadząca Niepubliczną Placówkę Oświatowo - Wychowawczą EKOLAND, ul. A9 nr 2 32 – 086 Węgrzce, NIP 6772297629

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych, księgowości a także podmioty świadczące usługi techniczne dla Administratora.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 5. ​Opiekunowi przysługuje prawo do:

  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,

  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

  • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

  • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.​

 6. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: biuro@ekoland.edu.pl

Kiedy pracujemy

 

Poniedziałek 15:30 - 20:30

Wtorek 15:30 - 20:30

Środa 15:30 - 20:30

Czwartek 15:30 - 20:30

Piątek 15:30 - 20:30

Sobota imprezy zamknięte

Niedziela nieczynne

 • Facebook Basic Black
 • Black Instagram Icon

Gdzie jesteśmy

 

ul. A9 nr 2, 32-086 Węgrzce

biuro@ekoland.edu.pl

Tel: 503-473-555

© 2023 by Key Lessons.

Proudly created with Wix.com