top of page

Regulamin Multisport

1. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży EKOLAND honoruje kartę MultiSport Plus.

2. Z usług można skorzystać po okazaniu karty MultiSport Plus i dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

3. Klient korzysta z usług za pośrednictwem karty na zasadach określonych przez BENEFIT SYSTEM S.A.

4. Posiadacz karty MultiSport może skorzystać z jednych, dowolnie wybranych zajęć w EKOLAND raz w ciągu dnia spośród: zajęciach fitness lub joga lub taniec lub sztuki walki.

5. EKOLAND informuje, że nie wszystkie zajęcia umieszczone w grafiku są zajęciami czynnie odbywającymi się,
a grafik pełni funkcję informacyjną. Tym samym posiadacz karty MultiSport (jak i każdy Klient EKOLAND) może uczestniczyć w zajęciach rzeczywiście odbywających się. Aktualne informacje można uzyskać w recepcji bądź pod numerem tel. 503 473 555. 

6. Aby uczestniczyć w zajęciach za pomocą kart MultiSport konieczne jest dokonanie rezerwacji telefonicznej (503 473 555). Przy składaniu rezerwacji należy podać imię i nazwisko osoby, która będzie korzystać z zajęć. Podane imię i nazwisko zostanie wpisane na blankiet rezerwacyjny. Klient ma prawo odwołać rezerwację do 24h przed zajęciami.

7. Klient, który dokonuje rezerwacji na cały miesiąc może dokonać maksymalnie trzech rezerwacji na tydzień czyli dwanaście w miesiącu.

8. W sytuacji niewykorzystanej rezerwacji i nieodwołanej w terminie 24h przed zajęciami w blankiecie rezerwacyjnym zostanie umieszczony napis „rezerwacja niewykorzystana”. Za każdą niewykorzystaną rezerwację Klient ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 25zł. Do momentu uiszczenia opłaty nie może skorzystać z usług EKOLAND za pomocą karty MultiSport. Opłatę można uiścić tylko i wyłącznie przelewem na konto EKOLAND: 39 1050 1445 1000 0090 9978 6817 . W tytule przelewu powinno znajdować się: „imię, nazwisko, niewykorzystana rezerwacja z dnia.......”

9. Obsługa EKOLAND może odmówić przyjęcia rezerwacji w następujących przypadkach:
- Grupa, do której Klient chce dołączyć ma maksymalną ilość uczestników
(zajęcia dla dorosłych 6 osób, dla dzieci 8 osób).
- Klient ma niewykorzystaną i nieopłaconą rezerwację.
- Na wcześniejszych wizytach w EKOALND Klient był pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. 

- W terenie wykonywanej przez EKOLAND usługi została wprowadzona żółta lub czerwona strefa, która ograniczona ilość osób na sali.

10. W przypadku pytań bądź niejasności wszelkie informacje zostaną udzielone w recepcji EKOLAND bądź pod numerem tel. 503 473 555.

bottom of page