top of page

Regulamin Urodzin

 1. Urodziny organizowane są przez Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży EKOLAND.

 2. O ile nie zostanie ustalone inaczej, urodziny trwają 2h (zegarowe). Czas liczony jest od ustalonej godziny
  a nie od momentu zebrania się wszystkich gości.

 3. Istnieje możliwość przedłużenia urodzin, należy to ustalić podczas rezerwacji terminu. 1 godzina kosztuje 50% wybranego pakietu (animator w cenie przedłużenia imprezy).

 4. Cena urodzin zależna jest od wybranego pakietu oraz dodatkowych opcji (np. animator, poczęstunek, pokaz baniek mydlanych). W cenę pakietu niewliczone jest nakrycie dla Rodziców/Opiekunów.

 5. Warunkiem rezerwacji terminu urodzin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 200zł. Zaliczka jest bezzwrotna.

 6. Opłata za zorganizowanie urodzin jest równa rzeczywistej ilości dzieci podczas urodzin, nie mniejsza niż 6 osób. W przypadku, gdy liczba uczestników jest większa od liczby zgłoszonej, opłata jest zgodna z faktyczną liczbą dzieci biorących udział w przyjęciu. Za każde dodatkowe dziecko obowiązuje dopłata zgodnie
  z pakietem urodzin.

 7. Jeżeli do 24 godzin przed imprezą Zamawiający nie poinformuje o zmianie liczby uczestników imprezy, poczęstunek przygotowany zostanie na liczbę zgłoszonych dzieci i za taką liczbę zostanie naliczona opłata.  

 8. Za gości uważane są wszystkie obecne dzieci, biorące udział w którejkolwiek z aktywności podczas urodzin (zabawa na kulkach, zabawy ruchowe, korzystanie z naczyń przy stole itd.).

 9. Dzieci podczas urodzin znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów. CRDiM EKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

 10. Urodziny kończą się o ustalonej godzinie. Goście powinni opuścić Centrum w ciągu 15 minut od zakończenia przyjęcia. Po przekroczeniu tego czasu zostanie naliczona dopłata w wysokości zależnej od pakietu.

 11. O ile nie ustalimy inaczej, zapewnienie tortu ze świeczkami oraz poczęstunku dla gości pozostaje po stronie rodziców/opiekunów. Za przygotowany poczęstunek i tort odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w ustalonym scenariuszu wynikających z kondycji i energii dzieci, jak również ich chęci do zabawy.

 13. Wypełnienie/podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sali i placu zabaw EKOLAND.

bottom of page