top of page

Informacje dla Rodziców/Opiekunów 

BRAKUJĄCE INFO UZUPEŁNIMY WKRÓTCE
próby rozpoczynamy najwcześniej o 12:00
Plakat BiP bez dat.jpg

BYŁO MINĘŁO :(

Plakat BiP bez dat.jpg

BYŁO MINEŁO :(

Plakat BiP bez dat.jpg

ŚRODA

Plakat BiP bez dat.jpg

CZWARTEK

bottom of page