top of page

Zajęcia zorganizowane - streaming ZAJĘĆ dla dorosłych (STREFA DLA ZALOGOWANYCH) 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

jako Placówka OświatowO - Wychowawcza

obecnie Nie realizujemy zadań statutowych w formie zdalnej.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Od maja 2022 roku Placówka nie prowadzi transmisji online
w związku z trwającymi przygotowaniami do spektaklu. 

Wychodząc na przeciw Rodzicom i Opiekunom, Placówka EKOLAND planuje rozpocząć transmisje zajęć od  6.12.2021r. (do 28.02.2022r.). Aby zajęcia były transmitowane należy najpóźniej do godziny 12:00 dnia, w którym odbywają się zajęć poinformować Placówkę poprzez wiadomość sms o chęci skorzystania z transmisji.

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem a transmisja będzie przerywana jeżeli do 15 minut od rozpoczęcia zajęć żaden Wychowanek do niej nie dołączy. Obecność na zajęciach transmitowanych będzie traktowana tożsamo co obecność na zajęciach rzeczywistych. 

UWAGA: z racji na charakter zajęć Placówka nie będzie transmitować zajęć grup: Akrobatycznych, Zespół Junior, Zespół Baby, Pointy oraz zajęć grupy tańca współczesnego odbywających się w Starej Kuźni. 

Decyzją Dyrekcji transmisje uruchamiane są ze względu na umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach dzieci/młodzieży przebywającej na kwarantannie/izolacji. Skorzystanie z transmisji w przypadku innym niż w.w. wymieniony powinno być uzgodnione z Dyrekcją. 

Przejdź do transmisji z zajęć (strefa dla zalogowanych)
(od 06.12.21r. do 28.02.22r.)

Akceptacja nowych kont będzie następowała do godziny 15:00 lub po godzinie 22:00.

Archiwum EkoOnline 2019/20

bottom of page