Zajęcia zorganizowane - streaming ZAJĘĆ WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH (STREFA DLA ZALOGOWANYCH) 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

jako Placówka OświatowO - Wychowawcza

obecnie Nie realizujemy zadań statutowych w formie zdalnej.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Wychodząc na przeciw Rodzicom i Opiekunom, Placówka EKOLAND planuje rozpocząć transmisję (dalej zwane "Transmisje BASIC"), wyłącznie z zajęć najstarszych klas i grup (Klasy baletowe IVA, IIIB i IIIA, Grupy Capoeira VB, IVB i IVA, Grupa tańca współczesnego IV oraz Hip Hop V), co odpowiada wiekowo wprowadzonemu zdalnemu nauczaniu w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. 

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem a transmisja będzie przerywana jeżeli do 15 minut od rozpoczęcia zajęć żaden Wychowanek do niej nie dołączy. Obecność na zajęciach transmitowanych będzie traktowana tożsamo co obecność na zajęciach rzeczywistych. 

UWAGA: z racji na charakter zajęć Placówka nie będzie transmitować zajęć grup: Akrobatyka II, Zespół Junior, Zespół Baby oraz Pointy. 

Przejdź do transmisji z zajęć BASIC (strefa dla zalogowanych)
(transmisje dla w.w. grup i klas od 02.11.20r.)

Akceptacja nowych kont będzie następowała do godziny 15:00 lub po godzinie 22:00.

W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Rodzica/Opiekuna, Placówka udostępni transmisje (dalej zwane "Transmisje EXTRA") w młodszych klasach/grupach. Każda prośba będzie rozpatrywana indywidualnie. W sprawie transmisji dla młodszych dzieci prosimy o kontakt z Dyrekcją najpóźniej na dzień przed planowanymi zajęciami (24h wcześniej). 

Przejdź do transmisji z zajęć EXTRA (strefa dla zalogowanych)

(transmisje na prośbę Opiekuna od 09.11.20r.)

Akceptacja nowych kont będzie następowała do godziny 15:00 lub po godzinie 22:00.

Archiwum EkoOnline 2019/20