top of page

FERIE 2020/21

Regulamin warsztatów Eko Winter Camp stacjonarny: Przeczytaj!
 

 1. Na każde zajęcia dokonaj osobnej rezerwacji.

 2. Jeżeli nie dokonasz rezerwacji (nie otrzymasz jej potwierdzenia) nie zostaniesz wpuszczony na zajęcia.

 3. Pamiętaj aby podać poprawny numer telefonu i adres email abyś otrzymał potwierdzenie rezerwacji lub abyśmy mogli się z Tobą skontaktować .

 4. Jeżeli nie otrzymałeś potwierdzenia rezerwacji (sprawdź spam lub folder oferty) oznacza to, że Twoja rezerwacja nie została zapisana! Pamiętaj, zawsze możesz się z nami skontaktować w celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności. 

 5. Jeżeli masz pytania, uwagi lub swoje spostrzeżenia, umieść je w rubryce formularza "twoja wiadomość".

 6. Zwróć uwagę dla których grup/ klas dedykowane są zajęcia. Jeżeli uczęszczasz na zajęcia w roku szkolnym do innej grupy/klasy niż wymieniona w opisie zajęć Twoja rezerwacja zostanie anulowana.

 7. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty niezależnie od Twojej obecności na zajęcia. Wyjątkiem stanowią rezerwacje anulowane do 24h od momentu ich złożenia. Po upływie w.w. terminu opłaty będą naliczane zgodnie z cennikiem.

 8. W sytuacji, w której nie możesz wziąć udziału w zajęciach, możesz znaleźć za siebie zastępstwo. Warunkiem jest aby osoba, która przyjdzie za Ciebie na zajęcia uczęszczała do klasy/grupy wymienionej w opisie zajęć. 

 9. Warunkiem aby odbyły się konkretne zajęcia jest liczba uczestników, która musi wynosić minimum 5 osób. 

 10. Do 24h przed rozpoczęciem zajęć Ekoland może anulować konkretne zajęcia z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.

 11. Wpłat za warsztaty należy dokonywać na nr konta bankowego 60 1050 1445 1000 0092 3355 6035 ING BANK ŚLĄSKI. W tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika warsztatów.

 12. Opłata za zajęcia musi wpłynąć na nasze konto do 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji zajęć. Jeżeli nie uiścisz opłaty lub nie poinformujesz nas o ewentualnych opóźnieniach w płatności Twoja rezerwacja zostanie anulowana.

 13. Koszt pojedynczych zajęć wynosi 25zł (osoba/zajęcia). Aby zaoszczędzić trochę grosza możesz wykupić pakiet:

  • uczeń 10 zajęć w cenie 225zł (jedne zajęcia gratis)

  • magister 15 zajęć w cenie 325zł (dwoje zajęć gratis)

  • doktor 20 zajęć w cenie 425zł (troje zajęć gratis)

  • profesor 25 zajęć w cenie 525zł (czworo zajęć gratis)

 14. Roda dla Wychowanków trenujących capoeira jest darmowa.

 15. Z jednego pakietu może skorzystać tylko jedna osoba.

 16. W.w. pakiety obowiązują tylko Wychowanków Placówki. Młodzież z zewnątrz może wziąć udział w warsztatach jedynie po indywidualnych ustaleniach z Dyrekcją Placówki. 

 17. Uwaga! Ilość osób na zajęciach jest ograniczona!

 18. Jeżeli podczas warsztatu będziesz łamał obowiązujące regulaminy, procedury lub statut Placówki zostaniesz wyproszony z zajęć bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy.

 19. Na prośbę Rodzica/ Opiekuna istnieje możliwość streamowania zajęć na zasadach "jak w ciągu roku szkolnego".

 20. Podczas warsztatów obowiązuje regulamin zajęć, procedury COVID-19 oraz statut Placówki. 

bottom of page