top of page

Cennik zajęć "Ekoonline" dla Wychowanków bez karty Multisport w okresie 16.03 - 27.03.2020r.

1. Dla Wychowanków Placówki Ekoland, posiadających podpisaną umowę z formą rozliczenia inną niż karta Multisport/ Multisport Kids zajęcia są darmowe w ramach opłaconego czesnego

2. Dla w.w. Wychowanków konto będzie aktywne w momencie gdy Opiekun nie zalega z opłatą czesnego. Przypominamy iż opłaty należy uiszczać do 12tego każdego miesiąca z góry bez wezwania.

3. Aktywacja konta zostanie zaakceptowana dopiero po sprawdzeniu należności względem Placówki Ekoland. W przypadku dokonania płatności w dniu rejestracji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: biuro@ekoland.edu.pl w celu przyspieszenie aktywacji konta.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Planuje się odrobić zajęcia, które nie odbyły się w związku z obowiązkowym zawieszeniem działania Placówki Oświatowej. Przyjmuje się, że każde dwie lekcje online przelicza się na jedne odrobione zajęcia w rzeczywistości. Przykładowo:

1 - 2 zajęć online to jedne odrobione zajęcia 

3 - 4 zajęć online to dwoje odrobionych zajęć

5 - 6 zajęć online to troje odrobionych zajęć itp. 

W zależności od czasu trwania zawieszenia zajęć, stacjonarne zajęcia zostaną odrobione wg powyższego przelicznika. Przelicznik nie jest zależny od ilości oglądniętych materiałów online a od ilości udostępnionych materiałów przez Placówkę.

Cennik zajęć "Ekoonline" dla Wychowanków z kartą  Multisport w okresie od w okresie 16.03 - 27.03.2020r.

1. Dla Wychowanków Placówki Ekoland, posiadających podpisaną umowę z formą rozliczenia kartą Multisport/ Multisport Kids w związku z brakiem możliwości płacenia kartą Multisport w siedzibie Placówki określa się następujący cennik karnetów (w okresie od dnia 16.03 do 27.03.2020r.):

·        Klasa Baletowa IIIB - 4 zajęcia 70zł  + 60zł miesięczna opłata za taniec współczesny zgodnie z umową

·        Klasa Baletowa IIIA - 4 zajęcia 70zł  + 60zł miesięczna opłata za taniec współczesny zgodnie z umową                   

·        Klasa Baletowa IIB - 3 zajęcia 49zł  + 60zł miesięczna opłata za taniec współczesny zgodnie z umową

·        Klasa Baletowa IIA - 3 zajęcia 49zł + 50zł miesięczna opłata za rytmikę zgodnie z umową

·        Klasa Baletowa IB - 3 zajęcia 49zł + 50zł miesięczna opłata za rytmikę zgodnie z umową

·        Klasa Baletowa IA - 3 zajęcia 45zł + 50zł miesięczna opłata za rytmikę zgodnie z umową

·        Balerinki Grupa IIIA - 4 zajęcia 76zł

·        Balerinki Grupa IIB/IIIB -  2 zajęcia 60zł

·        Balerinki Grupa IIA - 2 zajęcia 60zł

·        Balerinki Grupa ID - 2 zajęcia 60zł  

·        Balerinki Grupa IB - 2 zajęcia 60zł 

·        Balerinki Grupa IA - 1 zajęcia 30zł

·        Balerinki Grupa WB - 2 zajęcia 54zł

·        Balerinki Grupa WA - 1 zajęcia 27zł

·        Capoeira Grupa IVB/VA - 3 zajęcia 61zł

·        Capoeira Grupa IIIB/IVA - 3 zajęcia 61zł

·        Capoeira Grupa IIB/IIIA - 3 zajęcia 61zł

·        Capoeira Grupa IIIC - 3 zajęcia 61zł

·        Capoeira Grupa IIB - 1 zajęcia 30zł

·        Capoeira Grupa IA - 1 zajęcia 27zł

·        Capoeira Grupa WA - 2 zajęcia 54zł

·        Taniec Współczesny grupa IV/V - 3 zajęcia 61zł

·        Hip Hop grupa V - 2 zajęcia 60zł

·        Hip Hop grupa III/IV - 1 zajęcia 30zł

·        Hip Hop grupa I - 2 zajęcia 60zł

 

Opłata została policzona proporcjonalnie do cennika zajęć za rok szkolny 2019/20.

2. Opłatę wg w.w. cennika należy wnieść z góry przelewem na konto 60 1050 1445 1000 0092 3355 6035 ING BANK ŚLĄSKI. Aktywacja konta zostanie zaakceptowana dopiero po sprawdzeniu należności względem Placówki Ekoland. W przypadku dokonania płatności w dniu rejestracji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: biuro@ekoland.edu.pl w celu przyspieszenie aktywacji konta.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Planuje się odrobić zajęcia, które nie odbyły się w związku z obowiązkowym zawieszeniem działania Placówki Oświatowej. Przyjmuje się, że każde dwie lekcje online przelicza się na jedne odrobione zajęcia w rzeczywistości. Przykładowo:

1 - 2 zajęć online to jedne odrobione zajęcia 

3 - 4 zajęć online to dwoje odrobionych zajęć

5 - 6 zajęć online to troje odrobionych zajęć itp. 

W zależności od czasu trwania zawieszenia zajęć, stacjonarne zajęcia zostaną odrobione wg powyższego przelicznika. Przelicznik nie jest zależny od ilości oglądniętych materiałów online a od ilości udostępnionych materiałów przez Placówkę.

UWAGA: W odrobieniu zajęć będą mogli wziąć udział tylko ci Wychowankowie, którzy wykupili dostęp do zajęć online - karnet
(1 dziecko/jeden karnet). Przykład: rodzeństwo - 2x karnet itp. 

Wychowankowie, którzy nie będą mieli wykupionego karnetu będą wypraszani z zajęć podczas ich odrabiania. 

W sprawie opłaconych kart Multisport i Multisport Kids (ewentualnych zwrotów lub przesunięć płatności) prosimy kontaktować się z pracodawcą bądź Benefit Systems. Placówka otrzymała jasne stanowisko, że posiadacze w.w. kart nie mogą opłacać zajęć online a także odrabiać zajęć za jej pomocą. 

Późniejsza zapłata w.w. kartami za zajęcia online i za odrabianie zajęć jest niemożliwa.

bottom of page